Niepoprawna pisownia

nie możność

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie dla słowa możność.


Poprawna pisownia

niemożność

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik niemożność należy zapisywać razem. W tym słowie partykuła nie występuje jako przedrostek, nadając konkretne znaczenie wyrazu. Z tego względu nie powinien być rozdzielany.
Niemożność to brak sposobności na wykonanie jakiegoś zadania. Może wynikać z braku umiejętności i zdolności lub z powodu niedostatecznych okazji do zrobienia danej rzeczy.

Przykłady poprawnej pisowni

Niemożność zakupu wymarzonej gry sprawiła, że przez kilka dni był bardzo zasmucony.
Niemożność dostania się na najnowszy spektakl w Operze Narodowej była dla niej przykra.
Absolutna niemożność spełnienia wszystkich wygórowanych oczekiwań była wielce frustrująca.


Niepoprawna pisownia

niemorzność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemoszność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemożnoźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemosznośdź

Niepoprawna pisownia