Niepoprawna pisownia

nie rentownie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

nierentownie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nierętownie

Niepoprawna pisownia