Poprawna pisownia

mózg

Poprawna pisownia, znaczenie: mózg jest jednym z najważniejszych organów w organizmach żyjących. Znajduje się wewnątrz czaszki i odpowiada za bardzo wiele aspektów w funkcjonowaniu organizmów. Krótko mówiąc, steruje całym organizmem. W przenośni słowo to oznaczać może również osobę posiadającą ogromną wiedzę, wybitną w jakiejś dziedzinie lub będącą dowórcą, liderem lub kierownikiem – najczęściej w związku: mózg operacji. Jest to również ogólne określenie na rozum lub umysł ludzki. Rzeczownik mózg należy pisać przez ó z racji na etymologię słowa, wywodzi się ono z prasłowiańskiego wyrazu mozg.

Przykłady poprawnej pisowni

Ty masz w ogóle mózg? Zobacz co robisz, pomyśl troszeczkę.
Mózg odpowiada za wiele procesów w ciele człowieka. Możemy rozróżnić dwie półkule mózgu.
Ciekawe jak duże mózgi mają płetwale błękitne. Myślisz, że są większe niż mój dom?


Niepoprawna pisownia

muzg

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mósk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

musk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mózk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

muzk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mósg

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

musg

Niepoprawna pisownia