Poprawna pisownia

koni

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz koni należy zapisywać przez jedno i. Jest on rzeczownikiem, który w mianowniku liczby pojedynczej przyjmuje formę koń, a w mianowniku liczby mnogiej konie. Słowa, które kończą się na ń, podczas odmiany przyjmują zmiękczoną końcówkę ni, stąd zapis przez jednocześnie i.
Koni pochodzi od koń, czyli nazwy zwierzęcia czterokopytnego, które dawniej często wykorzystywano podczas podróży, transportu przedmiotów czy w pracach rolnych. Obecnie jest to zwierzę wykorzystywane rekreacyjnie i sportowo.

Przykłady poprawnej pisowni

Od dawna nie widziałem w naszej okolicy koni na pastwiskach. Ciekawe, gdzie są?
W dużej, renomowanej stadninie brakowało już tylko dwóch koni do pełnej setki zwierząt.
Nie rozumiem, dlaczego nie lubisz koni? Przecież to takie łagodne i miłe zwierzęta.


Niepoprawna pisownia

konii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konjii

Niepoprawna pisownia