Poprawna pisownia

nawzajem

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zrost, czyli taka konstrukcja, która niegdyś pisana była osobno i składała się z kilku członów. Wówczas nazywano ją połączeniem przyimkowym. W miarę upływu czasu i ewolucji języka elementy składowe połączenia przyimkowego niejako zrosły się w jeden wyraz. We współczesnej polszczyźnie istnieje zasada, która nakazuje łączną pisownię zrostów, w tym także wyrażenia nawzajem.
W zdaniach pełni ono funkcję przysłówka. Jego synonimy to: wzajemnie, obopólnie, odwzajemniając się za coś. Używamy go, by odwdzięczyć się na przykład za czyjeś życzenia, jednocześnie życząc tej osobie dokładnie tego samego. Zwrotu tego używamy również, mówiąc o wykonywaniu czynności przez podmiot zbiorowy, kiedy to każdy robi dokładnie to samo.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mogę z nim wytrzymać. Ilekroć są w pobliżu siebie, to wiecznie się nawzajem obrażają.
Po wypadku zapanował chaos – niektórzy ludzie siedzieli lub stali bez ruchu, inni pomagali sobie nawzajem.
Jesteście braćmi. Powinniście być wobec siebie w porządku, pomagać sobie nawzajem, a nie – wiecznie się kłócić.


Niepoprawna pisownia

na wzajem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na w zajem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naw zajem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nafzajem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadzajem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nawzaiem

Niepoprawna pisownia