Poprawna pisownia

brzmieć

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo brzmieć jest czasownikiem w formie bezokolicznika. Jest ono powiązane z dźwiękami i używane w znaczeniu:
1. Wydawania z siebie jakiegoś dźwięku lub głosu, również w kontekście instrumentu muzycznego, który wydaje określone dźwięki
2. Manifestowania się jako dźwięk, odgłos
3. Posiadania określonego znaczenia oraz charakteru i przekazywania konkretnej treści

Czasownik brzmieć powinien zawsze być zapisywany przez rz, co wynika z zasady ortograficznej, iż po spółgłoskach takich jak b, ch, d, g, j, k, p, t oraz w zawsze piszemy rz.

Przykłady poprawnej pisowni

Ta gitara brzmi, jakby była źle dostrojona. Musisz to poprawić przed koncertem.
Nie wyobrażasz sobie, jak przerażająco zabrzmiał dźwięk uderzającego pioruna!
Jej słowa brzmiały szczerze, kiedy przepraszała koleżankę za zniszczenie sukienki.


Niepoprawna pisownia

bżmieć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

brzmiedź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bszmieć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bżmiedź

Niepoprawna pisownia