Poprawna pisownia

brzmieć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bżmieć

Niepoprawna pisownia