Niepoprawna pisownia

nie takt

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nietakt

Poprawna pisownia, znaczenie: nietakt to postępowanie, które jest niezgodne z przyjętymi zasadami dobrego wychowania. Oznacza, iż ktoś postępuje nieodpowiednio, w sposób, który jest uważany za na przykład nieelegancki, wścibski, chamski lub bezczelny.
Określenie nietakt jest rzeczownikiem. Zgodnie z zasadami języka polskiego, rzeczowniki z partykułą nie powinny być zapisywane łącznie, o ile nie stanowi ona wykładnika zaprzeczenia, a tworzy nowe określenie.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten drobny nietakt został wyłączony Małgorzacie po tym, jak wyraziła szczerą skruchę.
Jesteś tak bezczelny, że raz za razem popełniasz jakiś nietakt wobec moich rodziców!
Gdybyś był dorosły, żaden nietakt nie zostałby ci tak łatwo wybaczony jak teraz, gdy masz naście lat.