Niepoprawna pisownia

nie takt

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nietakt

Poprawna pisownia