Niepoprawna pisownia

krótrzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

krótszy

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe określenie zaliczamy do niewielkiej grupy wyrazów, w których po spółgłoskach p, t lub k należy zapisać sz, a nie tak, jak nakazuje zasada – rz. Do grupy tej należy przykładowo pszenica, bukszpan czy też właśnie krótszy. Warto zwrócić uwagę, że jest to zapis zgodny z artykulacją powyższych wyrazów.
Krótszy to przymiotnik krótki odmieniony w stopniu wyższym. Oznacza on coś mającego niedużą długość, trwającego niewiele czasu lub też coś zwięzłego, co wyraża swoją treść w małej ilości słów.

Przykłady poprawnej pisowni

Krótszy pasek do spodni jest oczywiście dla Ciebie, dłuższy dla taty.
Obiecano nam, że jeśli dziś posiedzimy na uczelni dłużej, to kolejny wykład będzie dużo krótszy.
Dziś dzień pracy będzie sporo krótszy, ze względu na spotkanie opłatkowe.


Niepoprawna pisownia

krutszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krutrzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krutży

Niepoprawna pisownia