Poprawna pisownia

tym bardziej

Poprawna pisownia, znaczenie: przysłówek stopniujący intensywność czegoś o znaczeniu analogicznym do zwłaszcza, szczególnie, głównie i nade wszystko. Poprawna jest pisownia wyłącznie rozdzielna, wynika ona z zasady ortograficznej, mówiącej, że wyrażenia zaimkowe (połączenia zaimka z inną częścią mowy) zawsze piszemy rozdzielnie. Co istotne, w przypadku frazy tym bardziej że nie powinniśmy stawiać przecinka przed że, a przed całym wyrażeniem, ponieważ całość jest traktowana jako spójnik.

Przykłady poprawnej pisowni

Im bardziej próbuję zabiegać o jej względy, tym bardziej boli to, że jestem przez nią odrzucany.
Drużyna Marka miała świetne wyniki w lidze, tym bardziej, że sezon zimowy trenowali mniej intensywnie niż rok wcześniej.
Nie mamy już szans na dojechanie tam na czas, tym bardziej, że korki robią się coraz większe.


Niepoprawna pisownia

tymbardziej

Niepoprawna pisownia