Poprawna pisownia

powierzyć

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyna poprawna forma tego słowa zawiera rz. Słowo powierzyć wywodzi się od wyrazu wiara. Jego pochodzenie oraz możliwość wymiany głoski rz na r w wyrazach pokrewnych decyduje o pisowni.
Powierzyć może mieć różnorodne znaczenie, ale przede wszystkim:
– Oznacza wyznaczenie komuś konkretnych zadań
– Odnosi się do przekazania kogoś lub czegoś pod opiekę wyznaczonej osoby
– To oddelegowanie kogoś do pełnienia konkretnej funkcji
– Może być użyte w przypadku przekazania komuś tajemnicy

Przykłady poprawnej pisowni

Chciałbym powierzyć ci pewną tajemnicę, ale tylko, jeśli obiecasz, że zostanie między nami.
Jak mogłeś powierzyć jej tak odpowiedzialną funkcję?! Ona jeszcze się do tego nie nadaje!
Szef wolał powierzyć najważniejsze zadania i koordynację zespołem Barbarze, a nie Gosi.


Niepoprawna pisownia

powieżyć

Niepoprawna pisownia