Niepoprawna pisownia

nieza powiada

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zapowiada

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie za powiada

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezapowiada

Niepoprawna pisownia