Niepoprawna pisownia

skarrzyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skarżyć

Poprawna pisownia, znaczenie: skarżyć oznacza: informować o czyimś niewłaściwym zachowaniu lub przewinieniu, obwiniać, występować do sądu ze skargą, wypowiadać żale. Jeżeli na kogoś skarżymy to liczymy na zrozumienie i pomoc. Skarżyć jest to czasownik przechodni, niedokonany, w formie bezokolicznika, w czasie teraźniejszym. Przykłady synonimów – lamentować, oskarżać. Wyrazy pokrewne – skarga, skargowy, zaskarżyć.
Zgodnie z zasadami ortografii po spółgłoskach: l, ł, r, n zawsze piszemy ż, dlatego poprawna pisownia to skarżyć. Jest jeszcze druga zasada, mówiąca o tym, że piszemy ż, gdy wymieniamy na g, czyli skarga. Skarżyć odpowiada na pytanie komu? Lub na kogo?

Przykłady poprawnej pisowni

Mój mąż nie pozwala mi skarżyć, ale ja już dłużej tego nie zniosę i naprawdę pójdę do dyrektorki szkoły i powiem, że Jasiek Nowacki wciąż zaczepia moją córkę.
Nie chcę się skarżyć, ale naprawdę ten ząb boli mnie coraz bardziej.
Ja już nie mogę słuchać twojego lamentu, przestań się na wszystko skarżyć i w końcu się uśmiechnij.


Niepoprawna pisownia

skarszyć

Niepoprawna pisownia