Poprawna pisownia

mówca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

muwca

Niepoprawna pisownia