Poprawna pisownia

gdybyś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gdy byś

Niepoprawna pisownia