Poprawna pisownia

trzeba

Poprawna pisownia, znaczenie: trzeba – oznacza, że należy coś zrobić, coś co jest konieczne. Wyrazy bliskoznaczne: powinno się, jest zmuszony, winien, można.
Trzeba pełni funkcję czasownika niewłaściwego w czasie teraźniejszym i w trybie oznajmującym, łączy się z czasownikiem w formie bezokolicznika. Tworzy wyrażenie, w którym konieczne jest wykonanie jakiejś czynności. Poprawną formą pisowni jest trzeba zgodnie z zasadą, że po spółgłoskach piszemy rz.

Przykłady poprawnej pisowni

W mieszkaniu mojej mamy jest naprawdę brudno, wszędzie leży kurz, a w zlewie brudne naczynia, naprawdę trzeba wziąć się za porządki.
Jeżeli chcesz być szczupła, zdrowa, wysportowana i pełna energii to trzeba prowadzić zdrowy tryb życia.
W przypadku, gdy sąd wyda niekorzystny dla ciebie wyrok, to będzie trzeba się od niego odwołać.


Niepoprawna pisownia

tszeba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżeba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czeba

Niepoprawna pisownia