Poprawna pisownia

hej

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną formą zapisu tego słowa jest hej przez h na początku. Ortograficzną poprawność można wyjaśnić na podstawie rodowodu tego okrzyku. Jest on skróconą formą staropolskich hejże albo hejda (również hajda). Ze względu na rdzennie polskie pochodzenie, zawiera on głoskę h.
Hej jest rodzajem okrzyku, zwracającego uwagę drugiej osoby. Może być też stosowany jako nieformalne pozdrowienie podczas powitania lub pożegnania. Jego synonimem jest wówczas cześć.

Przykłady poprawnej pisowni

Hej, Kamil. Co u ciebie słychać? Tak dawno się nie widzieliśmy, że na pewno masz dużo do opowiadania.
Hej, uważaj trochę! Potrąciłeś mnie tak mocno, że aż wylałam kawę na moje białe spodnie!
Hej ho, hej ho” śpiewały dzieci z podstawówki, idąc na wycieczkę ze swoją nauczycielką.


Niepoprawna pisownia

chej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hey

Niepoprawna pisownia, wyjątek: nazwa własna – polski zespół muzyczny Hey.