Niepoprawna pisownia

hory

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chory

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten zawsze zapisujemy przez ch, co motywuje jego etymologia. Został on zapożyczony od Czechów, również posługujących się określeniem chory, mającym takie samo znaczenie, lub też z języka rosyjskiego, w którym występuje termin chvory. We współczesnej polszczyźnie istnieje reguła, nakazująca zgodną z zapisem oryginalnym pisownię wyrazów obcego pochodzenia, stąd zapis przez ch.
Chory może pełnić w zdaniach funkcję przymiotnika w rodzaju męskim, określającego kogoś chorego. Używa się go również w mowie potocznej, nazywając tak osobę nienormalną, dziwaczną. Wyraz ten niekiedy spełnia zadanie rzeczownika – nazywamy tak pacjenta znajdującego się na oddziale szpitalnym.

Przykłady poprawnej pisowni

Na oddział został przyjęty dziś nowy pacjent, chory na niewydolność nerek.
Chory z sali na końcu korytarza wymagał podania leków uspokajających.
Dobrze się czujesz? Wyglądasz jakbyś był chory.