Poprawna pisownia

odświeżyć

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną formą zapisu tego wyrazu jest pisownia przez ż. Jest ona umotywowana historycznie – odświeżyć pochodzi od przymiotnika świeży, który w języku polskim występował już w XV wieku. Prawdopodobnie przejęliśmy go z któregoś z pobliskich krajów. Ciężko stwierdzić, z którego języka przywędrowało do nas to określenie, ponieważ zarówno Bułgarzy, jak i Czesi posługują się wyrazem svezi.
Odświeżyć to inaczej przywrócić czemuś pierwotny stan, wygląd, odnowić rzeczy zniszczone. Mówimy tak również o uczynieniu czegoś świeżym i rześkim, ale także o uczynieniu czegoś na nowo aktualnym. Odświeżenie jakiegoś zespołu z kolei oznacza wprowadzenie do niego nowych osób, zmianę obsady. Po dodaniu do tego czasownika zaimka zwrotnego się uzyskujemy nowe znaczenie, a mianowicie poprawienie swojego wyglądu, doprowadzenie się do porządku.

Przykłady poprawnej pisowni

Mogę z Tobą wyjść na spacer, ale najpierw muszę się odświeżyć.
Czekając na wyniki egzaminu, odświeżałam stronę internetową co kilka sekund.
Idzie wiosna, pora odświeżyć garderobę – chodźmy na zakupy!


Niepoprawna pisownia

odświerzyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odświeżydź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

od świeżyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otświeżyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odświeszyć

Niepoprawna pisownia