Poprawna pisownia

na niby

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot na niby należy zapisywać osobno. Jest to wyrażenie przyimkowe, a zgodnie z zasadami ortograficznymi języka polskiego, takie konstrukcje należy zapisywać zawsze rozłącznie.
Na niby dotyczy czynności upozorowanej, udawanej. Synonimami tego wyrażenia mogą być na przykład: fikcyjny, pozorny, symulowany, urojony, nierzeczywisty czy imitowany.

Przykłady poprawnej pisowni

Pracujesz chyba na niby, bo wygląda na to, że w ogóle nie ubywa ci zadań i masz ciągle te same.
Dzieci bawiły się pod namiotem, był on ich domem na niby, w którym mieszkały i opowiadały sobie historie.
Tak się starasz, jakbyś robił to na niby, więc może sobie odpuść, bo wolę, żeby to było wykonane porządnie.


Niepoprawna pisownia

naniby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nani by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na ni by

Niepoprawna pisownia