Niepoprawna pisownia

krucej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

krócej

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe sformułowanie należy zawsze zapisywać przez ó. Motywuje to zasada, nakazująca zapis tej samogłoski w sytuacjach gdy w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazie pokrewnym wymienia się na o, e lub też a. W tym przypadku zachodzi wymiana krócejskracać.
Krócej jest to odmieniony w stopniu wyższym przysłówek krótko, utworzony od przymiotnika krótki. Oznacza on: niedługo trwający, mający niewielką długość, zwięzły, zawarty w niewielu słowach.

Przykłady poprawnej pisowni

Mam nadzieję, że ze względu na zbliżającą się sesję, będziemy siedzieć na zajęciach nieco krócej.
Obaj byli u tego samego fryzjera, jednak Tomek jest ostrzyżony krócej niż Piotrek.
Jeśli chcesz krócej zmywać wieczorem, to warto żebyś na bieżąco w ciągu dnia też mył naczynia.