Niepoprawna pisownia

miszczowski

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mistrzowski

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

miszczoski

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mistszowski

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mistżowski

Niepoprawna pisownia