Niepoprawna pisownia

nie nawidzę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienawidzę

Poprawna pisownia, znaczenie: nienawidzę wyraża bardzo głęboką niechęć do innej osoby, wydarzenia, działania albo przedmiotu. Może być rzeczywistym stosunkiem emocjonalnym, ale równie często wykorzystywane jest jako wzmocnienie, podkreślające, że coś jest mocno nielubiane.
Określenie nienawidzę powinno zawsze być pisane razem, dlatego, że jest to jedno słowo, które w bezokolicznika przyjmuje formę nienawidzić. Podana forma to pierwsza osoba liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Nienawidzę, kiedy się tak zachowujesz. Jesteś dla mnie taki chamski, że chyba musimy się rozstać.
Jeśli kogoś znienawidzę, to na pewno nie będę chciał się z nim widywać, ani o nim słyszeć od znajomych.
Nienawidzę tego ponurego miejsca, czy możemy stąd iść? Mam z nim same złe skojarzenia.


Niepoprawna pisownia

nie na widzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie na widze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie nawidze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienawidze

Niepoprawna pisownia