Niepoprawna pisownia

prostrze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

prostsze

Poprawna pisownia, znaczenie: prostsze to stopień wyższy, pochodzący od przymiotnika proste. Oznacza, iż dane zadanie lub czynność można wykonać bez komplikacji, w sposób łatwiejszy niż poprzednie lub inne. Odnosi się do włożonego wysiłku w daną czynność. Może również dotyczyć kształtu, który ma bardziej równe (proste) linie niż inny.
Słowo prostsze zapisujemy przez sz. Wynika to z faktu, iż podczas stopniowania przymiotników występuje końcówka -sze, wskazująca stopień wyższy i najwyższy. Pojawia się ona niezależnie od poprzedzającej ją spółgłoski.

Przykłady poprawnej pisowni

Egzaminy okazały się znacznie prostsze, niż się spodziewała, więc zdała je za pierwszym razem.
Jej włosy są prostsze, niż moje, delikatne fale widać na nich tylko, kiedy pada deszcz i tak się ułożą.
Dzisiejsze zadania były prostsze niż ubiegłotygodniowe. Mam nadzieję, iż zawsze tak będzie.


Niepoprawna pisownia

prostże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

proztsze

Niepoprawna pisownia