Niepoprawna pisownia

anarhia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

anarchia

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo anarchia oznacza brak władzy. Jest to ustrój polityczno-społeczny, który wyklucza istnienie usankcjonowanej władzy oraz praw.
Anarchia należy zapisywać przez ch, co wynika z pochodzenia tego słowa. Zostało zaczerpnięte ze starożytnej greki, w której zapisywano je jako ἀναρχία. Występująca w nim litera χ, po polsku zapisywana jest oraz czytana jako chi. To ona uwarunkowała, że po polsku wyraz ten przybrał formę anarchia.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie podoba mi się anarchia, dlatego nie zamierzam dołączać do waszego ruchu społecznego.
Anarchia dała przyzwolenie na popełnianie przestępstw, ponieważ ludzie poczuli się bezkarni.
Brak jakichkolwiek organów ścigania i praw sprawia, że anarchia krzywdzi najsłabszych obywateli.