Niepoprawna pisownia

co roczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

coroczny

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie coroczny powinno być zapisywane razem. Jest wyrażeniem zaimkowym, które utworzyło zrost, a takich nie należy rozdzielać.
Coroczny oznacza, że jakieś wydarzenie rozgrywa się cyklicznie co jeden rok.

Przykłady poprawnej pisowni

Coroczny festiwal teatralny odbywa się w różnych miastach. O ile wiem, w kolejnym roku będzie u nas.
Zostałem zaproszony na coroczny zjazd chemików w roli prelegenta, więc z chęcią tam pójdę.
Coroczny zimowy event w grze online zapewnia ciekawe nagrody wszystkim uczestnikom.