Poprawna pisownia

odpust

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo odpust należy zawsze zapisywać przez u. Wynika to z faktu, że pochodzi ono od czasownika odpuścić, pochodzącego z kolei od puścić. Jego pisownię można uwarunkować zasadą historyczną, gdyż określenie to występowało już w językach starosłowiańskich. Jego pisownia przyjęła się w trakcie rozwoju języka polskiego.
Odpust w tradycji katolickiej oznacza darowanie grzechów ludziom przez Boga oraz Kościół, co przekłada się na to, iż nie ponoszą oni kary za ich popełnienie. Nazywa się tak również uroczystość parafialną, która tradycyjnie związana była z możliwością uzyskania odpustu zupełnego w dzień patrona. Obecnie w wielu miejscach pozostała głównie jej oprawa zewnętrzna.

Przykłady poprawnej pisowni

W przyszłym tygodniu będzie odpust w naszej parafii. Zamierzasz się tam wybrać, czy mam iść sam?
W ubiegłym roku odpust w parafii św. Jana Chrzciciela był nieudany ze względu na okropną pogodę.
Jeśli jesteś członkiem Kościoła Katolickiego, powinieneś wiedzieć, czym jest odpust zupełny.


Niepoprawna pisownia

odpóst

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odpuzt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otpust

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

od pust

Niepoprawna pisownia