Choć tak do siebie podobne, oba sformułowania pełnią w zdaniach zupełnie różne funkcje, należy zatem koniecznie poznać zasady stosowania każdej z nich, aby nie popełnić błędu polegającego na użyciu niewłaściwego słowa (ze względu na różne znaczenia nie mogą być one bowiem stosowane zamiennie). Pomocne w tym będą definicje i przykłady praktycznego użycia, które opracowała nasza redakcja, a w razie dalszych niejasności zachęcamy również do pozostawienia pytania językowego w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

niewiedzą

Poprawna pisownia, znaczenie: niewiedzą to odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej rzeczownik niewiedza. Używamy go do określenia braku wiedzy czy wykształcenia, a także nieznajomości jakiejś dziedziny wiedzy. Wyraz ten powinien być zawsze zapisywany łącznie, a także z końcówką ą – w myśl zasady językowej, która mówi, że należy tak kończyć rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego odmienione w narzędniku liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Zamiast chwalić się swoją niewiedzą, lepiej poucz się nieco geografii.
W związku z Twoją ogromną niewiedzą jestem zmuszona wystawić Ci ocenę niedostateczną na koniec roku.
Wypadek samochodowy spowodowany był pańską niewiedzą i nieznajomością przepisów ruchu drogowego.


Poprawna pisownia

nie wiedzą

Poprawna pisownia, znaczenie: nie wiedzą z kolei to zaprzeczony za pomocą partykuły nie i odmieniony w trzeciej osobie liczby mnogiej czasownik wiedzieć, oznaczający: mieć świadomość prawdziwości czegoś, mieć wiedzę na jakiś temat. W myśl reguły nakazującej oddzielny zapis partykuły nie i osobowych form czasowników, sformułowanie to należy zawsze zapisywać rozdzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Czemu chłopcy ustawiają się tam? Czy nie wiedzą, że prowadzący zarządził zmianę sali?
Moi synowie nie wiedzą nic na temat tego, czemu odwołano dziś lekcje.
Starsze osoby często nie wiedzą jak obsługiwać nawet najprostsze telefony komórkowe.