Niepoprawna pisownia

odpowiec

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odpowiedz

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo odpowiedz musi mieć dźwięczną głoskę dz na końcu. Zapis przez c wynika z fonetycznego ubezdźwięcznienia, jednak nie jest poprawny. Z kolei głoska dz pojawia się w tym czasowniku, ponieważ posiada on liczne wyrazy pokrewne, w których dźwięczne dz jest wyraźnie zauważalne, takie jak: odpowiedzi, odpowiedzieć. Co więcej, pochodzi od czasownika odpowiadać, w którym temat kończy się na dźwięczne d.
Czasownik odpowiedz występuje w trybie rozkazującym i dotyczy drugiej osoby liczby pojedynczej. Oznacza nakaz wypowiedzenia się na jakieś zdanie lub udzielenia informacji nawiązujących do zadanego pytania.

Przykłady poprawnej pisowni

Odpowiedz mi natychmiast na to pytanie, albo za karę przez najbliższy tydzień ni wyjdziesz z domu.
Skoro się grzecznie pytam, to również grzecznie mi odpowiedz, zamiast na mnie naskakiwać.
Odpowiedz w końcu na pytanie babci, nieładnie się tak wykręcać i kłamać w żywe oczy.


Niepoprawna pisownia

od powiedz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otpowiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ot powiedz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otpowiedz

Niepoprawna pisownia