Niepoprawna pisownia

trzcionka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czcionka

Poprawna pisownia, znaczenie: czcionką nazywamy prostopadłościan z odwróconą literą lub znakiem drukarskim, dający w druku odbitkę tej litery lub znaku. Określamy tak również kształt i wielkość liter w druku.
Już w języku staropolskim wyraz cztena oznaczał literę. Wraz z biegiem czasu i w miarę ewolucji języka, w polszczyźnie zachodziły oboczności t:c (ć, ci). Wskutek tego cztena została przemieniona w dzisiejszą czcionkę – stąd właśnie jest to jedyna poprawna językowo forma zapisu tego wyrazu.
Ciekawostką jest fakt, że na przełomie XIX i XX wieku przez krótki czas używano niepoprawnej dziś wersji powyższego sformułowania, mianowicie była to trzcionka. Współcześnie byłby to oczywiście błąd.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy wykładowca określił maksymalny rozmiar czcionki, którą powinniśmy napisać tę pracę?
Spójrz, jaka piękna czcionka! To jej użyję, tworząc moją prezentację.
Uważam, że ta czcionka jest niepoważna. Postaraj się wybrać coś innego.


Niepoprawna pisownia

czionka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tszcionka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżcionka

Niepoprawna pisownia