Poprawna pisownia

weszłam

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo weszłam zostało utworzone od słowa wchodzić. Jest to czasownik w czasie przeszłym w formie żeńskiej. Słowo to oznacza przedostanie się do jakiegoś miejsca, przekroczenie jakiegoś etapu w życiu lub granicy lub wspięcie się na szczyt góry. Wyrazy pokrewne: wchodzenie, wejściowy, wchód.
Prawidłowa pisownia to weszłam, wszedłam jest formą niepoprawną. Błąd ten może być popełniony w związku z kojarzeniem z męską formą – wszedłem.

Przykłady poprawnej pisowni

Moja nieposkromiona ciekawość spowodowała, że weszłam do tego starego domu pomimo strachu, który mnie obleciał.
Chociaż nikt mnie tutaj nie zapraszał to weszłam odważnie i bez pukania do drzwi, to co zobaczyłam bardzo mnie zdziwiło.
Na sprawdzianie z języka polskiego weszłam na wyżyny swojej wyobraźni i napisałam bardzo długą rozprawkę na temat przeszłości mojej rodziny.


Niepoprawna pisownia

wszedłam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

werzłam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

weżłam

Niepoprawna pisownia