Niepoprawna pisownia

skąd inąd

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skądinąd

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to zaliczamy do zrostów, czyli dawnych połączeń przyimkowych. Tego rodzaju formy w pewnym momencie utraciły swoją złożoność i zostały trwale ze sobą połączone, stąd jedyną poprawną formą zapisu powyższego sformułowania jest pisownia łączna. Wszelkiego rodzaju próby zapisu oddzielnego będą błędem ortograficznym.
Sformułowanie skądinąd może pełnić w zdaniu funkcję zaimka oraz partykuły. W pierwszym z wymienionych przypadków oznacza ono: z innego źródła czy też miejsca niż to, o którym była mowa oraz to, które osoba mówiąca lub słuchająca miały na myśli. Jako partykuła skądinąd występuje najczęściej w zdaniach wtrąconych, nawiązujących do wcześniejszej wypowiedzi i uzupełniających je nową, zazwyczaj mniej istotną informacją.

Przykłady poprawnej pisowni

I wtedy ten, skądinąd bardzo przystojny chłopak potknął się i rozlał cały swój napój na moje buty.
Skądinąd do wszystkiego mi się przyznała, więc nie musisz już jej kryć.
Moja koleżanka, skądinąd prześliczna dziewczyna, ma bardzo niskie poczucie własnej wartości.


Niepoprawna pisownia

skądinond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skąd i nąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skąd inond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skondinąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skondinond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skądinąt

Niepoprawna pisownia