Poprawna pisownia

lombardy

Poprawna pisownia, znaczenie: placówki bądź instytucje kredytowe udzielające pożyczek krótkoterminowych pod zastaw ruchomości, którymi mogą być przedmioty różnego typu lub papiery wartościowe.


Niepoprawna pisownia

ląbarty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ląbardy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lombarty

Niepoprawna pisownia