Poprawna pisownia

wersji

Poprawna pisownia, znaczenie: wersji musi zawsze kończyć się na -ji. W wyrazach zakończonych na -cja, -sja albo -zja podczas odmiany zawsze należy zachowywać -ji (występuje w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku). Słowo wersji wywodzi się od wersja, co potwierdza powyższą regułę.
Wersja oznacza jeden ze sposobów przedstawienia danej sytuacji. Może odnosić się także do sposobu postrzegania jej, pływającego na interpretację zdarzeń i późniejsze ich opisywanie. Używa się go także w kontekście utworów literackich, scenicznych, muzycznych itd.

Przykłady poprawnej pisowni

W pierwszej wersji ten utwór składał się tylko z dwóch zwrotek, ale później go rozbudowałem.
Ala zakochała się w drugiej wersji filmu, nakręconej dwadzieścia lat po pierwowzorze.
W jego wersji wydarzeń pojawia się nowy trop, prowadzący policję do kolejnego podejrzanego.


Niepoprawna pisownia

wersii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wersi

Niepoprawna pisownia