Niepoprawna pisownia

za tem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zatem

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie zaimkowe, które dodatkowo jest zrostem. Zrosty z kolei to konstrukcje, które niegdyś składały się z dwóch lub kilku zapisywanych oddzielnie członów, jednak wraz z biegiem czasu i ewolucją języka stały się jednym wyrazem. Zgodnie z obowiązującą w polszczyźnie zasadą, nakazującą łączny zapis zrostów, również wyrażenie zatem zapisujemy razem.
Wyraz ten może pełnić zarówno funkcję partykuły jak i spójnika. Jako partykuła zatem wprowadza nawiązanie do bieżącej sytuacji czy też kontekstu rozmowy, jej synonimy to więc, a więc. Pełniąc funkcję spójnika, wyraz ten przyłącza wniosek z twierdzenia podanego w zdaniu przed nim, inaczej: a więc, więc, toteż. Wyraz ten może również przyłączać wyrażenie, które w odmienny sposób podaje informację zawartą w zdaniu przed nim, inaczej: czyli, to znaczy, innymi słowy.

Przykłady poprawnej pisowni

Muszę załatwić po drodze parę rzeczy, zatem mogę się chwilę spóźnić.
Miałam do Ciebie podjechać za dwa dni, a zatem w środę.
Wszystko wyjaśniłam już z Twoimi rodzicami, zatem nie masz się czym martwić.