Wyrazy dłońmi i dłoniami to formy rzeczownika dłoń, odmienione w narzędniku liczby mnogiej. Dłoń to inaczej powierzchnia ręki posiadająca linie papilarne i pozbawiona owłosienia.
Według współczesnych językoznawców oba wyrazy mogą być z powodzeniem stosowane zarówno w mowie jak i w piśmie. Żadna z nich nie ma przewagi nad drugą – obie formy mogą być stosowane zamiennie. Poniżej prezentujemy kilka przykładowych zdań z oboma wariantami.

Poprawna pisownia

dłońmi

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Drżącymi dłońmi sięgnęła po kartkę z wynikiem egzaminu.
Zabiłeś tego człowieka własnymi dłońmi! Jak mogłeś?
Wszystkie potrawy przygotowałam moimi własnymi dłońmi.


Poprawna pisownia

dłoniami

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Zgrabiałymi z zimna dłoniami próbowała napisać maila.
Gładziła go po policzkach ciepłymi dłoniami, a on czuł, że wreszcie wrócił do domu.
Trzęsącymi się dłoniami sięgnął po wyniki badań.