Obie przedstawione poniżej pisownie są poprawne i funkcjonują w języku polskim niezależnie od siebie, ale mają różne znaczenia, dlatego nie mogą być stosowane zamiennie. Co ciekawe wariant skaże może pochodzić od różnych słów bazowych, dlatego pisownia skaże przez ż z kropką może oznaczać dwie niezależne od siebie rzeczy, co staraliśmy się pokazać w przykładach użycia słów w zdaniach. Poniżej znajdują się także definicje wszystkich znaczeń, a w razie niejasności przypominamy o możliwości pozostawienia komentarza do naszej redakcji pod artykułem.

Poprawna pisownia

skaże

Poprawna pisownia, znaczenie: skaże to wyraz, który w języku polskim ma dwa znaczenia. Może on pochodzić od czasownika skazać, oznaczającego: wydać wyrok skazujący. Skaże to postać odmieniona w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przyszłym. Wyraz ten może pochodzić także od bezokolicznika skazić, również będąc formą odmienioną w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przyszłym. Skazić to inaczej: spowodować trwałe uszkodzenie lub zeszpecenie czegoś, zanieczyścić coś środkami trującymi lub ciałami promieniotwórczymi i spowodować, że stało się szkodliwe dla istot żywych, ulec jakiemuś niekorzystnemu działaniu, jakimś ujemnym wpływom, a także uczynić umyślnie jakiś produkt niezdatnym do spożycia przez dodanie środków trujących.

Przykłady poprawnej pisowni

Mam nadzieję, że sędzia skaże go na prace społeczne, a nie na więzienie.
Liczyłam, że sąd obu przestępców skaże na więzienie, a nie tylko wyda wyrok w zawieszeniu.
Boję się, że budowana tak blisko rzeki elektrownia skaże wodę swoimi odpadami.
Istnieje obawa, że niejeden rolnik skaże ten zbiornik wodny chemikaliami ze swoich upraw.


Poprawna pisownia

skarze

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie skarze z kolei to forma nieco przestarzałego już czasownika skarać, odmieniona w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przyszłym. Skarać oznacza: wymierzyć komuś karę.

Przykłady poprawnej pisowni

Ojciec Cię skarze, jak powiem mu co zrobiłeś!
Dobry rodzic tak skarze dziecko, że nie poczuje się ono skrzywdzone, a jednocześnie nie popełni już więcej tego samego błędu.
Wiedziałam, że któreś z rodziców surowo skarze mnie za ten wybryk.