Niepoprawna pisownia

chalny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

halny

Poprawna pisownia, znaczenie: halny to suchy, silny i porywisty wiatr, który występuje w południowej Polsce, na terenie Karpat Zachodnich, a także na Słowacji i w północnych Węgrzech. Zdarza się, że dociera do Krakowa czy Budapesztu. Powstaje jesienią oraz w okresie przedwiośnia, wieje ku dolinom.
Słowo halny należy zapisywać przez h. Wyraz ten jest pokrewny do rzeczownika hala, pochodzącego z języka słowackiego. Brzmi tam holá i oznacza goła. Hala jest zatem słowem obcego pochodzenia, które jest używane głównie przez górali do określenia wysoko położonego pastwiska w górach, które znajduje się powyżej lasów i nie ma na nim drzew. Właśnie od hali powstał halny, a zgodnie z zasadami polskiej ortografii, wyrazy obcego pochodzenia zapisujemy przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy wiatr halny się uspokoił, górale poszli oceniać straty i okazało się, że najbardziej ucierpiał las na zboczu góry.
Kiedy wieje halny, lepiej jest pozostać w domu i nie wybierać się na wędrówki, bo jest to niebezpieczne.
Wiatr halny może okazać się niebezpieczny dla osób cierpiących na choroby kardiologiczne.