Niepoprawna pisownia

chalny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

halny

Poprawna pisownia