Niepoprawna pisownia

Oliwi

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie w znaczeniu oliwi: smaruje oliwą; naoliwia.


Poprawna pisownia

Oliwii

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest Oliwii, zapisywane przez dwa -ii. Oliwia to żeńskie imię, które wywodzi się z języka łacińskiego. Oznacza ono gałązkę drzewa oliwnego będącą symbolem pokoju, bądź też osobę, która zajmuje się uprawą oliwek.
Zgodnie z zasadami języka polskiego słowa, w tym także imiona, które są obcego pochodzenia i kończą się w mianowniku na -ia, należy w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej, a także w dopełniaczu liczby mnogiej zapisywać przez dwa -i na końcu.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy przyjechali do Oliwii w gości, z chęcią powitała ich znakomitymi potrawami i alkoholem.
Kupił pierścionek wykonany z białego złota i ozdobiony czarnym diamentem dla Oliwii, bo zamierzał się jej oświadczyć.
Mama Oliwii, widząc jak bardzo córka angażuje się w jazdę konną, postanowiła kupić jej konia na własność.


Niepoprawna pisownia

Oliwji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Oliwjii

Niepoprawna pisownia