Poprawna pisownia

hop

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższy wyraz jest wykrzyknikiem, mającym za zadanie zachęcić kogoś do podskakiwania lub wykonania skoku. Jest to także zwrot, za pomocą którego ludzie nawołują się, przykładowo w sytuacji zaginięcia kogoś – zwykle się go wówczas powtarza. Hop może być również rzeczownikiem, w mowie potocznej oznaczającym skok.
Termin ten zawsze zapisujemy przez h, co wyjaśnia jego etymologia. Wiele lat temu był on wyrazem dźwiękonaśladowczym i miał postać hup lub hub. W miarę ewolucji języka polskiego został przekształcony na hop, jednakże jego pisownia została zachowana.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mów hop, póki nie przeskoczysz.
Hop hop, Kasiu, gdzie jesteś? Słyszysz mnie?
A teraz podejdź do brzegu basenu i zrób hop!


Niepoprawna pisownia

chop

Niepoprawna pisownia