Obie poniższe formy stosowane są we współczesnej polszczyźnie, jednak każda z nich oznacza coś innego i w żadnym wypadku nie należy stosować ich zamiennie. Aby lepiej zrozumieć różnice między oboma tymi słowami przygotowaliśmy ich definicje oraz przykłady użycia w zdaniu. Gdyby jednak nie było to wystarczające nasza redakcja chętnie pomoże w rozwianiu niejasności i wątpliwości.

Poprawna pisownia

mniej

Poprawna pisownia, znaczenie: mniej to odmieniony w stopniu wyższym przysłówek mało, którym określamy niewielką ilość czegoś, oznaczający także: w niewielkim stopniu.

Przykłady poprawnej pisowni

Nauczenie się na ten egzamin zajęło mi znacznie mniej czasu niż przypuszczałam.
Choć praca była ciężka, za jej wykonanie otrzymałam mniej pieniędzy niż można się było tego spodziewać.
Tylko sto złotych? Przecież to znacznie mniej niż się umawialiśmy!


Poprawna pisownia

miej

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz miej to odmieniony w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie przypuszczającym czasownik mieć, oznaczający: być w posiadaniu czegoś, posiadać coś, musieć coś zrobić, dysponować środkami na wykonanie czegoś, być ubranym w coś, czuć coś.

Przykłady poprawnej pisowni

Miej już nad nami litość, nie każ nam robić kolejnego okrążenia!
Żarty się skończyły, od teraz lepiej miej się na baczności!
Koniecznie miej jutro kasę, którą pożyczałem Ci w zeszłym tygodniu.