Poprawna pisownia

ksiądz

Poprawna pisownia, znaczenie: ksiądz jest duchownym chrześcijańskim, posiadającym święcenia albo ordynowanym na tę funkcję. Inaczej kapłan.
Ksiądz należy zapisywać przez ą, o czym decyduje zasada, iż samogłoskę tę należy zawsze stawiać przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi, takimi jak p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, dż, k, g. W tym określeniu występuje właśnie dz. Jednocześnie, druga zasada potwierdza tę pisownię. Mówi ona, że jeśli w wyrazach pokrewnych może nastąpić wymiana ę na ą, należy użyć właśnie takich samogłosek, a nie on lub om. W tym przypadku istnieje para ksiądzksięża, która decyduje o pisowni przez ą.

Przykłady poprawnej pisowni

Ksiądz powinien odczuwać prawdziwe powołanie do pełnienia swojej posługi, aby był szczęśliwy.
Ksiądz przyjdzie do nas po kolędzie we wtorek wieczorem, dlatego koniecznie musisz być wtedy w domu.
Gdyby nie ksiądz Marek z naszej parafii, na pewno dalej byłbym chuliganem, ale on wskazał mi lepszą drogę.


Niepoprawna pisownia

ksiondz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ksiąc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ksionc

Niepoprawna pisownia