Niepoprawna pisownia

przezemnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przeze mnie

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to oznacza, że jakieś działanie, zdarzenie miało miejsce z winu osoby mówiącej, że była ona czegoś przyczyną lub sprawcą. Należy pamiętać, że zwrot ten ma nacechowanie typowo negatywne, w przeciwieństwie do wyrażenia dzięki mnie, o identycznym znaczeniu.
Przeze mnie to wyrażenie przyimkowe. Zgodnie z obowiązującą w polszczyźnie zasadą, która nakazuje, by w większości przypadków wyrażenia te zapisywać osobno, również powyższy zwrot piszemy rozłącznie. Warto również zwrócić uwagę, że w jego skład wchodzi nietypowa forma przyimka przez – ma ona dodaną końcówkę -e. Występuje ona tylko i wyłącznie w tym wyrażeniu. Jakiekolwiek próby jej pominięcia i zapisu przez mnie będą oczywiście niepoprawne.

Przykłady poprawnej pisowni

Przepraszam, że przeze mnie nie mogłaś spotkać się z przyjaciółką.
Rozlana kawa? Jeśli to przeze mnie, to zupełnie tego nie kojarzę.
Zatrzymałam ją dłużej w pracy. To przeze mnie nie zdążyła na pociąg.


Niepoprawna pisownia

przezmnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przez mnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszezemnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszeze mnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżezemnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżeze mnie

Niepoprawna pisownia