Poprawna pisownia

na co dzień

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to pełni w zdaniach funkcję frazy przysłówkowej – jest to zestawienie wyrazów, które przysłówkami nie są, ale w połączeniu ze sobą spełniają jego zadanie. Na co dzień to inaczej: codziennie, rutynowo, zazwyczaj, przeważnie.
W języku polskim nie istnieje żadna konkretna reguła, która uzasadniałaby pisownię powyższego zwrotu. Należy jednak zapamiętać, że bez względu na kontekst zdania wszystkie jego człony trzeba zapisywać oddzielnie zgodnie z tzw zasadą konwencjonalną. Może nam to ułatwić skojarzenie, że co dzień jest wyrażeniem zaimkowym, a te w większości przypadków należy zapisywać rozłącznie (poza wyrażeniami, będącymi jednocześnie zrostami), z kolei na to przyimek, który bardzo często wchodzi w skład wyrażeń przyimkowych – również najczęściej pisanych oddzielnie. Zgodne z logiką jest zatem zapisywanie rozłącznie również połączenia tych wyrazów, tworzących ostatecznie wyrażenie na co dzień. Warto również zwrócić uwagę i zapamiętać, że zwrot o tym samym znaczeniu, czyli codziennie, piszemy razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Na co dzień ubieram się w spodnie, dziś wyjątkowo założyłam do pracy spódniczkę.
Na co dzień jeździmy do pracy razem, ale dziś pojechałam sama.
Ta bluzka to ubranie typowo na co dzień, na komunię siostry powinnaś być ubrana znacznie bardziej elegancko.


Niepoprawna pisownia

na codzień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nacodzień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naco dzień

Niepoprawna pisownia