Niepoprawna pisownia

7 sierpień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

7 sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o siódmym dniu sierpnia, nie zaś o siódmym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

7. sierpnia

Niepoprawna pisownia