Poprawna pisownia

zdążyłem

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo zdążyłem pochodzi od czasownika zdążyć, który oznacza wykonać jakąś czynność na czas, przed upływem określonego terminu lub momentu.
Poprawna forma to zdążyłem. W języku polskim czas przeszły dla pierwszej osoby liczby pojedynczej (ja) w przypadku czasowników męskoosobowych kończy się na -łem. Przykładowo: zrobiłem, zjadłem, zdążyłem. Natomiast forma zdąrzyłem jest niepoprawna i nie występuje w poprawnym języku polskim.
Przykładowe synonimy słowa zdążyć to: uporać się, wyrobić się, zakończyć, podołać, wykonać.

Przykłady poprawnej pisowni

Mimo krótkiego terminu zdążyłem skończyć projekt na czas.
Zdążyłem jeszcze uścisnąć dłoń mojego przyjaciela, zanim odjechał.
Mimo że byłem spóźniony, zdążyłem przynajmniej na koniec spotkania.


Niepoprawna pisownia

zdąrzyłem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdonrzyłem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdonżyłem

Niepoprawna pisownia