Niepoprawna pisownia

błendny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

błędny

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo błędny oznacza, że jakieś sformułowanie, mniemanie o czymś lub o kimś, albo działanie jest niewłaściwie bądź niepoprawne. Błędne może być również podjęte przez kogoś działanie. Określenia błędny używa się także w kontekście zasad pisowni.
Przymiotnik błędny poprawnie zapisuje się przez ę. Wyraz ten ma rodzime pochodzenie, w związku z tym, według zasad ortograficznych języka polskiego, ę wymienia się na ą w wyrazach do niego pokrewnych, np. błędny wymienić można na błąd. Druga istotna zasada mówi, że przed spółgłoskami zwartymi: b, d, g, k, p, t zapisuje się samogłoskę ę.

Przykłady poprawnej pisowni

Błędnie założyłeś, że to jest działanie złośliwe i celowe, które ma sprawić ci przykrość.
Otrzymał błędne informacje przed wczorajszą klasówką i dlatego nie przygotował się do niej odpowiednio.
Twoja decyzja odnośnie kupna używanego samochodu była błędna, bo jest mocno uszkodzony.


Niepoprawna pisownia

błedny

Niepoprawna pisownia