Poprawna pisownia

wór

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik wór zawsze zapisujemy przez ó. Według zasad pisowni w języku polskim ó zapisujemy w wyrazach, w których wymienia się ono a, e, o. Przykładem jest wór, który może zostać odmieniony jako worek.
Wór to określenie na duży worek. Może być wykonany z papieru, materiału, folii bądź innego tworzywa sztucznego i służy do przechowywania w nim różnego rodzaju przedmiotów, a niekiedy żywności, na przykład kartofli. Wór może również odnosić się do anatomii i oznaczać obwisły fałd skóry, np. wór pod okiem. W modzie potocznie nazywa się tak niektóre damskie torebki albo sukienki o luźnym kształcie. Z kolei w biologii jest to zarodnia o wydłużonym kształcie u grzybów workowców.

Przykłady poprawnej pisowni

Kup na targu wór młodych kartofli, tylko nie przepłać.
Ale masz wory pod oczami, musisz być już bardzo zmęczony.
Ktoś zrobił dziurę w worze i węgiel się wysypał.


Niepoprawna pisownia

wur

Niepoprawna pisownia