Poprawna pisownia

chwili

Poprawna pisownia, znaczenie: chwila to bardzo krótki okres czasu, albo jakiś punkt w czasie. Synonimami tego słowa mogą być moment, mgnienie oka.
Słowo chwili poprawnie zapisujemy przez jedno -i na końcu, ponieważ wyrazy kończące się na -a i będące rodzaju żeńskiego, odmienia się według wzorca:
1. mianownik (kto? co?), -a, chwila
2. dopełniacz (kogo? czego?), -i, chwili
3. celownik (komu? czemu?), -i, chwili
4. biernik (kogo? co?), -ę, chwilę
5. narzędnik ((z) kim? (z) czym?), -ą, chwilą
6. miejscownik (o kim? o czym?), -i, chwili
7. wołacz (o!), -a lub -o, chwila! lub chwilo!

Przykłady poprawnej pisowni

Nie było chwili do stracenia, dlatego ambulans gnał do rannych, którzy oczekiwali na ratunek.
Nie chciał tracić ani chwili, dlatego nie robił sobie dłuższych przerw podczas treningu na siłowni.
W pierwszej chwili nie wiedziała, co zrobić, ale kiedy się uspokoiła, przystąpiła do działania.


Niepoprawna pisownia

chwilii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chfili

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hwili

Niepoprawna pisownia