Niepoprawna pisownia

okrent

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

okręt

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz okręt zazwyczaj odnosi się do okrętu wojennego i oznacza jednostkę pływającą, która jest w posiadaniu państwa. Potocznie jest jednak synonimem słowa statek i używa się go w odniesieniu do wszystkich dużych jednostek morskich.
Okręt należy zapisywać przez ę. Jest słowem, które najpewniej pojawiło się w polszczyźnie w XVI wieku. Stosuje się względem niego zasadę, która mówi, że przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi, do których należy r, używa się samogłoski ę.

Przykłady poprawnej pisowni

Okręt wojenny to jednostka, która powinna znajdować się we flocie każdego kraju.
Każdy okręt wojenny musi poruszać się w barwach swojego kraju i zgodnie z przepisami ruchu morskiego.
Kiedy byłem nad morzem, miałem okazję zwiedzać stary polski okręt wojenny.