Niepoprawna pisownia

czfarty lipiec

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czwarty lipca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o czwartym dniu lipca, nie zaś o czwartym lipcu.


Niepoprawna pisownia

czfarty lipca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czwarty lipiec

Niepoprawna pisownia